Krajowy Klaster Kluczowy (KKK)

Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju, wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Krajowe Klastry Kluczowe są identyfikowane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego  

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość kształcenia a bezpieczeństwo w transporcie”

W dniu 21.10.2016 we Wrocławiu odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Jakość kształcenia a bezpieczeństwo w transporcie".  

Nowy Członek Klastra

23.08.16 nowy Członek PKE podpisał umowę przystąpienia. Grono Członków Klastra poszerzyło się o Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, reprezentowany przez prof. dr hab. med Konrada Rydzyńskiego.

Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy

10 czerwca 2016 roku odbył się w Warszawie, zorganizowany przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy. Uroczystym akcentem Kongresu było wręczenie Odznak Honorowych „Zasłużony dla Transportu RP”, którego z upoważnienia Ministra dokonał Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady BRD.  

Przydatne akty prawne

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami CZYTAJ