Klastrowa Fundacja w CIECA

Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Koordynator Polskiego Klastra Edukacyjnego, została przyjęta w poczet Członków Stowarzyszonych międzynarodowej organizacji CIECA (Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile).  

Współpraca z Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów

Dziś, w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie podpisano porozumienie o Współpracy pomiędzy Polskim Klastrem Edukacyjnym a Klastrem "Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów".  

Spotkanie w Brukseli

W dniach 26-27.06.2018r. członkowie Polskiego Klastra Edukacyjnego spotkali się w Brukseli z prof. Bogusławem Liberadzkim wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.  

Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018

W dniu 8 czerwca 2018 roku na stadionie PGE Narodowego w Warszawie odbył się Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018 „Standard, kompetencje, bezpieczeństwo”  

Przydatne akty prawne

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami CZYTAJ