Spotkanie w Brukseli

W dniach 26-27.06.2018r. członkowie Polskiego Klastra Edukacyjnego spotkali się w Brukseli z prof. Bogusławem Liberadzkim wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.  

Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018

W dniu 8 czerwca 2018 roku na stadionie PGE Narodowego w Warszawie odbył się Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018 „Standard, kompetencje, bezpieczeństwo”  

Kongres Żywieniowy w Gostyninie

W dniu 22-23 marca 2018r w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w Gostyninie odbyło się XIII Spotkanie Planarne Polskiego Klastra Edukacyjnego.  

CIOP-PIB w Klastrze

W Warszawie w dniu 30 stycznia 2018 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy podjął decyzję przystąpienia do Polskiego Klastra Edukacyjnego. Umowę podpisała pani prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka oraz Witold Wiśniewski reprezentujący społeczność Klastra.  

Przydatne akty prawne

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami CZYTAJ