PIMOT członkiem PKE

23 maja 2017 r. grono członków klastra poszerzyło się Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie. Umowa została podpisana w siedzibie PIMOT przez dyrektora instytutu dr inż. Andrzeja Muszyńskiego oraz koordynatora Polskiego Klastera Edukacyjnego Witolda Wiśniewskiego.  

X Spotkanie Plenarne PKE

W dniach 10-11.03.2017r. w odbyło się już X Spotkanie Plenarne Polskiego Klastra Edukacyjnego. Pierwszego dnia gościliśmy w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, gdzie członkowie klastra mieli okazję przekonać się jak przebiega organizacja szkolenia osób niepełnosprawnych.   

Krajowy Klaster Kluczowy (KKK)

Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju, wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Krajowe Klastry Kluczowe są identyfikowane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego  

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość kształcenia a bezpieczeństwo w transporcie”

W dniu 21.10.2016 we Wrocławiu odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Jakość kształcenia a bezpieczeństwo w transporcie".  

Przydatne akty prawne

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami CZYTAJ