• 07.12.2015 r. Spotkanie Prezydium PKE, Łuków

Tematyka:

– spotkanie podsumowujące rok działalności
– przedstawienie i przyjęcie sprawozdania
– sprawy organizacyjne, finansowe, kadrowe i utworzenie biura

 

– Zarys strategii PKE
– Standaryzacja usług OS i OSK
– Utworzenie szkoły policealnej zawodowej PKE
– warunki spełniania Krajowego Klastra Kluczowego
– Grupy Projektowe PKE
– Współpraca z placówkami naukowymi: MWSL Wrocław, ITR, UTH
– Współpraca międzynarodowa
– Sprawy organizacyjne, finansowe, kadrowe i utworzenie biura