Cluster World Congress 2015

Polski Klaster Edukacyjny na Światowym Kongresie Klastrów. Przedstawiciele PKE wzięli czynny udział w spotkaniu 1000 osób reprezentujących ideę klasteringu. Wśród zebranych m.in. dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Łukasz Twardowski.

Główna sala obrad podczas otwarcia była zapełniona po brzegi. Do udziału w wydarzeniu zostało zaproszonych ponad 360 klastrów ze wszystkich kontynentów, reprezentanci 83 krajów. Na sali zasiadało 163 światowych ekspertów z zakresu ekonomii i klasteringu, przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministrowie polskiego rządu, posłowie, władze samorządowe, reprezentanci instytucji rozwojowych i naukowych.

Celem Cluster World Congress jest stworzenie platformy komunikacyjnej dla polskich i zagranicznych klastrów oraz internalizację klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości łączenia ich potencjałów, w celu usprawnienia gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej.

Gości I-go Światowego Kongresu Klastrów przywitał Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej poseł na Sejm Bartłomiej Bodio: „Kiedy kilka lat temu zakładaliśmy Parlamentarny Zespół ds. Klasteringu niewiele osób wiedziało, czym się zajmujemy. Na I Kongres Klastrów Polskich, który zorganizowaliśmy 3 lata temu w Sejmie RP przyjechało kilkaset osób. Rok temu uczestnicy II Kongresu nie zmieścili się już w Parlamencie. Dziś spotykamy się w Dąbrowie Górniczej, w międzynarodowym gronie znakomitych ekspertów ze wszystkich kontynentów. Patrzę z dumą na salę, bo to sukces i ciężka praca środowiska klastrowego pracującego nad organizacją tego kongresu” – wskazywał – „Dąbrowa Górnicza to miejsce, które idealnie oddaje definicję klasteringu. Od lat współpracują tu ze sobą: samorząd lokalny, działające w mieście uczelnie wyższe i przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że podczas dwudniowych obrad piękna idea klastrów będzie rozkwitała.” – mówił poseł Bodio, życząc wszystkim owocnych obrad.

Poseł Bodio poprowadził także panel transportowo-logistyczny. Panelistami byli: Dorota Raben – prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku, Łukasz Twardowski – dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Paweł Wojda – dyrektor Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

panel transport i logistyka

Na wstępie zaznaczono, że główną ideą rozwoju platform klastrowych o charakterze logistyczno-transportowym jest nacisk na intermodalność łańcuchów transportowych, czyli udział w transporcie więcej niż jednego środka lokomocji. Ważną rolę w intermodalności odgrywa Port w Gdańsku, który jest wyjątkowym pod tym względem miejscem i zrzesza jednocześnie transport lotniczy, kolejowy, drogowy i morski. Dorota Raben przedstawiła Port w Gdańsku jako prężnie rozwijający się układ przewozowy. „Realizujemy jednocześnie kilka dużych inwestycji. Począwszy od budowy tunelu transportowego pod Wisłą, a na budowie dwutorowego mostu z przepustowością do portu 360 pociągów na dobę kończąc. Mamy świadomość, że intermodalność to koło zamachowe polskiej gospodarki.

Po zakończeniu tematu intermodalności przyszedł czas na bardziej szczegółową analizę konkretnych możliwości transportu, zaczynając od drogowego. Łukasz Twardowski w swojej prezentacji multimedialnej zawarł między innymi statystykę długości Polskich autostrad. Od roku 2000 długość autostrad w Polsce wzrosła o 478%. – „Ukazuje to, jak silny trend rozwojowy panuje obecnie w Polsce, kolejnym krokiem jest stworzenie zintegrowanego systemu logistyczno-transportowego.” – dodał.

Łukasz Twardowski i Witold WiśniewskiDyrektor DTD w MIiR Łukasz Twardowski z pełnomocnikiem koordynatora PKE Witoldem Wiśniewskim

W rozważaniach dotyczących transportu drogowego nie mogło również zabraknąć wątku Unii Europejskiej. „Z rozporządzenia Rady Europejskiej wynika, że musimy zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, jednocześnie minimalizując szkodliwy wpływ na środowisko” – powiedział Twardowski. Dużo czasu poświęcono także inteligentnym systemom transportowym (ITS).

Jeśli chodzi o lotnictwo, interesujące wydały się statystyki przedstawione przez Pawła Wojdę – według danych, jakie podał, transport lotniczy obsługuje jedynie 1% wszystkich towarów, jakie transportowane są na świecie, przy czym wartość tych towarów to 35% całości. „Ukazuje to, jak ważny jest wątek lotnictwa w całej gałęzi transportowej” – zakończył Wojda.

Na zakończenie Ceremonii Otwarcia Kongresu poinformowano gości o utworzeniu Krajowej Sieci Klastrowej (KSK). Jej uroczyste powołanie i podpisanie dokumentu powołującego odbędzie się podczas Kongresu. KSK jest oddolnym procesem budowy sieciowej współpracy klastrów, zainicjowanym przez wiodące organizacje klastrowe. Organizacja będzie miała na celu zintegrowanie działań klastrów, zwiększenie ich udziału w europejskich sieciach klastrów oraz reprezentację środowisk klastrowych w procesie współpracy z organizacjami i zrzeszeniami klastrów z Europy i świata.

źródło: http://clusterworldcongress.com