Zespół Ekspertów ds. kompetencji w sektorze transportu drogowego

W siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, odbyło się potkanie w trakcie którego poinformowano, iż Postanowieniem zarządów Fundacji Zapobieganie Wpadkom Drogowym oraz Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego został powołany Zespół Ekspertów ds. kompetencji w sektorze transportu drogowego.

27 lutego 2023 r. – w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie – odbyło się spotkanie, w trakcie którego panie prezes zarządów: Bożenna Chlabicz – Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Dorota Olszewska – Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, ogłosiły Postanowienie w sprawie powołania Zespołu Ekspertów ds. kompetencji w sektorze transportu drogowego. – Oba Zarządy powołują Zespół Ekspertów, którego zadaniem będzie zainicjowanie prac nad powołaniem sektorowej rady ds. kompetencji w transporcie drogowym. Rezultaty pracy Zespołu Ekspertów przedstawione będą ministrowi właściwemu dla transportu oraz opinii publicznej – zgodnie informowano.
Mając na względzie dotychczasowe doświadczenia we współpracy z branżą transportu drogowego oraz wnioski płynące z kolejnych seminariów, konferencji i spotkań z przedstawicielami różnych grup zawodowych z nią związanych, podjęliśmy decyzję o kolejnych działaniach służących jej rozwojowi i wsparciu.
Z analizy obowiązujących regulacji prawnych oraz sytuacji w branży transportu drogowego wynika m.in. potrzeba jednoznacznego opisu kompetencji i wymagań w poszczególnych zawodach.
Jednym z ustawowych mechanizmów są sektorowe ramy ds. kwalifikacji, a na poziomie operacyjnym – sektorowe rady ds. kompetencji. Rozwiązania te nie są, jak dotąd, wdrożone w sektorze transportu drogowego
– uzasadniano decyzję.

Do prac w Zespole Ekspertów zaproszeni zostali:

  • Andrzej Bogdanowicz, dyrektor generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego,
  • Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zastępca dyrektora WORD Warszawa,
  • Piotr Mikiel, dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych,
  • Bożena Oleksy, wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji, wiceprezes Rady Sektorowej ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność,
  • Piotr Piasecki, członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, przewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych,
  • prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Drogowego,
  • prof. dr hab. Adam Tarnowski, psycholog transportu, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Mariusz Wasiak, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • Witold Wiśniewski, prezes Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Członkowie Zespołu Ekspertów pracować będą pro publico bono. (jm)